Úvod

Deň Čas Poznámka
Pondelok: 07:00 – 12:30
13:00 – 14:00 objednaní pacienti na prednostné vyšetrenie
Utorok: 07:30 – 12:30
07:00 – 07:30 objednaní pacienti na prednostné vyšetrenie
13:00 – 14:00 objednaní pacienti na prednostné vyšetrenie
Streda: 07:30 – 12:30
07:00 – 07:30 objednaní pacienti na prednostné vyšetrenie
13:00 – 14:00 predpis liekov u pacientov v dlhodobej liečbe
Štvrtok: 07:00 – 12:30 deti do 18 rokov a do 11:00 prednostne
Piatok: ambulancia nepracuje
Sobota: ambulancia nepracuje
Nedeľa: ambulancia nepracuje