Ako sa objednať

Nadštandartné služby:

 prednostné vyšetrenie vo vyhradených hodinách po telefonickom objednaní 5,00 €
 prednostné vyšetrenie mimo vyhradených hodín bez objednania 10,00 €
 telefonické objednanie-záväzný dátum cez ordinačné hodiny a prednostné vyš. 1,00 €
 vyšetrenie pacienta bez poistenia v zdravotnej poisťovni 10,00 €
 vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť pre ÚPSVaR 7,00 €
 preventívne vyšetrenie osteoporózy -periférna denzitometria predlaktia 3,50 €
 výpis návrhu na kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta 7,00 €
 potvrdenie o zdravotnom stave pacienta na vlastnú žiadosť 3,50 €
 výpis tlačiva pre komečnú poisťovňu  pacientov ošetrených na našej ambulancii 5,00 €
 výpis tlačiva pre komerčnú poisťovňu pacientov ošetrených na iných ambulanciách 7,00 €
 výpis potvrdenia o ošetrení 0,50 €

č.t. 032 / 7764162