O ambulancii

Ortopedická ambulancia Stará Turá začala pracovať od januára 1983 pod hlavičkou NsP Nové Mesto n.V.- lx týždenne,neskôr v priestoroch s.r.o. Plk Stará Turá 4x týždenne a od apríla 2003 ako neštátna ortopedická ambulancia v privátnej praxi.

Obsadenie :

MUDr.Jozef Ševcech
s.Eva Ševcechová
s.Valéria Machová